CA 2019 PORODIČNA KUĆA MARIN, Prijedor
 • 2019-08-01
 • Projekt Porodična kuća Marin u Prijedoru, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Porodična kuća Marin, Prijedor
  Autor: Bojan Šipka
  Saradnik: Goran Matanović (konstrukcija)

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

    

  Predmetna lokacija se nalazi u centralnom dijelu grada Prijedora. Dio grada koji je gusto izgrađen sa malim gradskim parcelama. Poslednjih trideset godina na ovoj lokaciji nije bilo značajnije gradnje osim postepenog širenja postojeće strukture. Cilj projekta je bio izgraditi moderan porodični objekat koji će se ograditi od okoline i napraviti posebnu mikro zonu zaštićenu od okolnih objekata, ali i objekat koji neće svojim postojanjem uticati na postojeću strukturu i život u njoj.

  Forma objekta, regulacione i urbanističke linije trebaju da budu smjernica za dalju urbanizaciju lokacije. Objekat čine dvije zone, vanjska koju definišu ograde zidovi i zeleni pojas koji štite sam objekat i život u njemu od okoline. Druga zona je sam objekat i ono što se dešava u njemu. Na ovaj način je omugućeno da se unutrašnjost objekta produži prema dvorištu tj. vanjskom dijelu. Postignuta je veza vanjskog i unutrašnjeg.

  Podijeli

  Iz arhive