CA 2019 KAPIJA–SPOMEN OBILJEŽJE BRANIOCIMA-OSLOBODITELJIMA GRADA BIHAĆA, Bihać
 • 2019-12-12
 • Projekt KAPIJA–SPOMEN OBILJEŽJE BRANIOCIMA-OSLOBODITELJIMA GRADA BIHAĆA u Bihaću odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Ideje.

  Projekt: KAPIJA–SPOMEN OBILJEŽJE BRANIOCIMA-OSLOBODITELJIMA GRADA BIHAĆA, Bihać
  Autor: Emina Alić, Mersiha Čerim, Zejd Kobilica, Gorica Mehić, Amila Rujanac, Jasmin Sirčo – POLYGON

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe).

  Spomenik braniocima – oslobodiocima grada Bihaća kao umjetnički oblikovan objekat smješten u samu gradsku jezgru grada vidimo kao nenametljiv ali izuzetno snažan podsjetnik na hrabrost i jedinstvo u borbi za slobodu i istinske humanističke vrijednosti. Ambijentalna i simbolička vrijednost spomenika leži u jednostavnoj formi vitkih stubova koji se u organizovanom linijskom redu uzdižu iz pravca juga prema sjeveru. Stubovi – vojnici (dvije) vojske koje su branile i oslobodile bihaćki okrug postrojeni su u špalir i ravnomjerno streme prema visini kao obelisk, kao simbol pobjede i slobode. Dvije linije koje formiraju stubovi paralelne su sa glavnim hodnim linijama, a sužavaju se i uzdižu prema sjeveru, usmjerene poput lijevka ka centru grada.

  Metalni stub – simbolično je vojnik koji stoji čvrsto i mirno, a dva reda stubova su su dvije vojske koje streme vrhu, približavaju se ali se ne dotiču. Na takav način formiraju kapiju, odnosno svečani prolaz usmjeren prema centru grada kao znak pobjede. Kapija je simbolički i otvoren prolaz i ulaz u grad, simbol dobrodošlice, trijumfa slobode i jedinstvene borbe. Raster stubova je razuđen, a unutrašnji prostor koji čine ispunjen je stubovima koji nedostaju u linijskom redu. Unutrašnji prolaz je ujedno i mjesto pijeteta i mjesto memorije. Svaki pomjereni stub je vojnik čiji je život pao u borbi za slobodu grada. Između dvije pravilne linije stubova
  nasumično su postavljeni stubovi koji lome hodnu liniju prema “kapiji”. Mjesto na kojem nedostaju zamjenjeno je snopom svijetlosti usmjerenim prema nebu.

  Materijalizacija spomenika čini emocionalnu komunikaciju sa posjetiocem još intenzivnijom. Predviđeno je da se stubovi izrađuju od hromiranog čelika, sa visokom refleksijom. Poput ogledala svaki stub reflektira obrise prolaznika. Živost refleksija na stubovima su dokazi hrabrosti i požrtvovanosti vojnika koji su branili i oslobodili grad, dokazi da borba za slobodu nikada nije uzaludna.

  Podijeli

  Iz arhive