CA 2019 HOTEL KRALJEVAC, Ključ
 • 2019-08-08
 • Projekt Hotel Kraljevac u Ključu, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Hotel Kraljevac , Ključ
  Autor: Bojan Šipka

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Hotel “Kraljevac” Ključ se nalazi u kanjonu rijeke Sane ispod srednjovjekovne tvrđave Ključ, na lokaciji koju definišu gusta borova šuma, rijeka Sana i magistralni put Ključ – Sanski Most. Na ovoj lokaciji nema izgrađene fizičke strukture.

   

  Cilj projekta: zatečeni zidani objekat koji svojom funkcijom ne odgovara potrebama modernog Hotela, a svojom estetikom i formom ne pripada okruženju u kom je nastao prilagoditi novim zahtjevima i potrebama i uklopiti u okruženje da se pri tom ne promjeni njegova osnova kubatura tj. da se spratnost i gabariti zadrže kako bi se ispoštovala postojeća građevinska dozvola.

  Intervencijom je objekat otvoren prema prostoru tj. okruženju.

   

   

   

  Podijeli

  Iz arhive