CA 2019 C HOUSE, Čelinac
 • 2019-11-07
 • Projekt C HOUSE u Čelincu odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Ideje.

  Projekt: C HOUSE, Čelinac
  Autor: Željko Kusić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe).

  Inicijalna ideja je da objekat svojom primarnom volumetrijom i materijalizacijom ne remeti prirodno okruženje u kome nastaje već da se, stvori svojevrsna, jedinstvena simbioza između građene i prirodne strukture. Shodno tome arhitektura koja nestaje je neposredna i smirena pri čemu kroz kreiranje velikih otvora dolazi do gradativnog prelaza između unutra i vani te se na taj način stvara dramatičan, ali ipak umirujući dijalog između novonastale građene strukture i postojećeg okruženja. Materijalima je dat savremeni pečat u oblikovnom smislu pri tome postujući tradiciju podneblja u kome se nalazi i nenaruša­vajući sliku proirodnog ambijenta.


  Dislocirana od uže urbane zone i gradskog tkiva, lokacija nameće formiranje umirujuće atmosfere unutar objekta. Parceli se pristupa sa glavnog puta koji vodi kroz naselje pa se stoga sa te strane objekat za­tvara. Ovime se dobija na željenoj privatnosti ali i na snažnijem osjećaju sagledavanja vizura, gdje korisnik neometano doživljava prostor prema kome se objekat otvara. Ovaj prostorni prirodni ambijent, kao i položaj parcele, uslovili su orjentaciju svih prostorija u kući na jednu stranu sa odličnim vizurama i nešto nepovoljnijom orjentacijom. lz ovoga je proizašlo rješenje “loma” markice, u cilju bolje insolacije dnevne zone.

  Uočljiv detalj na kući je svakako vidikovac u funkciji slobodnog prostora (za rad, odmor itd.) Zahtjev investitora je bio da to bude atipičan prostor, koji će omogućiti fleksibilnost u promjeni orga­nizacije i namjene istog.


  Drvo kao materijal dominira, dok je u funkciji kontrasta korišten corten. Svojom bojom i teksturom, iako apliciran na volumenskom detalju, karakteriše vanjsku sliku kuće. Enterijersko rješenje proizašlo je iz primarne o sekundarne volumetrije samog objekta, gdje se elementi i materijali iz spoljašnjosti preslikavaju i na unutrašnjost kuće.

  Podijeli

  Iz arhive