CA 2018_ZABAVNI PARK SUNNYLAND
 • 2018-12-20
 • Projekt zabavnog parka Sunnyland je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2018 među 7 radova u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Zabavni park Sunnyland, Trebević
  Autor: Kenan Hadžović
  Saradnici: Emina Arapčić,dia i Tarik Musakadić,dia

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.
  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Jedna neuralgična tačka na obodu grada prepoznata je kao značajan prostor od strane onih koji ga doživljavaju upravo onakvim kakav on jeste, bez opterećenosti entitetskim, općinskim i drugim međama, već prostor koji obogaćen novim sadržajima treba da podstakne, bar nakratko, bijeg iz zagušenog grada. Zabavni park je smješten na rubu planine Trebević, na pet minuta vožnje od centra grada na nadmorskoj visini od 800 m. Glavna atrakcija i intervencija je alpine roller coaster sa polaznom stanicom, dužine staze od 850 m. Uz njega, na mjestima u ratu devastiranih objekata, je restoran sa dječjom igraonom i objekat club cafea.

  Restoran sa igraonom je volumenom dominantan objekat u kompleksu parka. Potreba za prihvatanjem velikog broja gostiju odredila je veličinu prostora. Čine ga dvije etaže. Izrastao je iz padine, sa izlomljenim krovom sa željom da se stopi sa svojom okolinom, što nenametljiviji.

  Dispoziciono je koncipiran kao velika terasa, djelimično zarobljena zakošenimim staklenim plaštom. Luminozan, orjentisan za autentičnim pogledom prema gradu na sjeveru, i borovim šumama na istoku i zapadu. Suterenska etaža prednjim dijelom nastavlja prostor otvorenog pogleda i kontakt sa terenom. Unutrašnjost je prostor igraone, za lošeg vremena skrovište i zabava.

  Upotrebljeni materijali fasade su drvo na kamenom postamentu sa staklenim plohama, dug vernakularnoj gradnji. Jasan strukturalni sistem građevine, vidljivi nosači i ono što nose. Jednostavnost i rasterećenost u enterijeru, bez pregrada, bez ukrašavanja. Ništa što bi pariralo ljepoti mjesta. Kao predah uz šetnicu na mjestu devastirane kuće postavljen je objekat club cafea . Dvoetažni objekat sa dominantnim kamenim zidom uronjenim u padinu, strukture kao zidovi obližnje utvrde. Zid je oslonac drvenim nosačima koji sa staklenim plohama kao ispunom formiraju prostor cafea, sa terasom, vidikovcem.

  Nastavak je polazna stanica, locirana na najvišoj koti parcele, na dodiru sa borovom šumom. Objekat koji je tehnološki standardizovan kao trobrodni, dobiva izlomljenu krovnu strukturu sa tamnim drvenim plaštom na fasadi i svijetlim drvetom obloženom unutrašnjosti.

  Čitav kompleks je povezan pješačkom stazom sa neophodnom urbanom opremom, klupama za sjedenje, korpama za otpatke, rasvjetom. Staza je jednim dijelom nastavak parkinga sa vizurama prema gradu i šumi a drugim uz rub šume na mjestu starog puta sa koje se odvajaju puteljci ka novim sadržajima, penjanje uz stijenu, adrenalinski park, dječje igralište skriveno među drvećem. Postojeće datosti lokacije /proplanak, panoramski pogled na grad, šuma, prirodne stijene itd./se prožimaju sa arhitektonsko-urbanističkom intervencijom, sublimirajući se u cjelovit prostor, bez konflikta, dopunjavajući se uzajamno.

  Podijeli

  Iz arhive