CA 2018 NAGRADA ZA IDEJU_Omladinski centar ‘Most Mira’
 • 2018-06-28
 • U sljedećim sedmicama vam predstavljamo nagrađene radove od strane stručnog žirija u sklopu Collegium Artisticum 2018. Četvrti u nizu projekata koji predstavljamo, rad nagrađen Nagradom za ideju, je projekat Omladinski Centar “Most Mira” u Kevljanima kod Prijedora, projekat studia Project V Arhitektura kojeg vode Vernes Čaušević i Lucy Dinnen.

  Projekt: Omladinski Centar “Most Mira”, Kevljani, Prijedor
  Autori: Project V Arhitektura – Vernes Čaušević i Lucy Dinnen
  Koautor: Most Mira
  Saradnici: Kemal Pervanić, Lehm Ton Erde, Kunić Gradnja, Tim Coles
  Film arhitektonskog procesa: Adriana Keast
  Saradnici putujuće izložbe: Vernes Čaušević, Tim Coles, Amanda Rashid, Nadja Kunić, Nikola Vojnović, Nikolina Đenadija, Rada Latinović, Admir Islamčević, Nemanja čađo, Adriana Keast, Lucy Dinnen
  Učesnici na arhitektonskim radionicama: Kirsteen Tait, Sue Macmillan, Goran Matanović, Goran Kunić, Martin Rauch, Thomas Honermann, Leonar Stieger, Anna-Pia-Rauch,Malina Čvoro, Dajana Papaz, Emina Čičkušić, Emina Osivčić, Kenan Muslić, Milica Borić, Nedžla Seferović, Živko Vasiljević, Zoran Uljarević, Ben Moore, Ibrica Jašarević, Asmir Mutevelić, Vedad Islambegović, Sabina Filipović, Harun M, Deniz Mahmutović, Nikola Ostojić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  ©Project V Arhitektura

  ©Project V Arhitektura

  Komentar žirija: Sa novim objektom omladinskog centra ‘Most Mira’ organizacija UG Most Mira dobija stalne prostorije u mjestu Kevljani, Prijedor za razvijanje stalnih kulturnih i umjetničkih aktivnosti. Centar je organizovan u vidu novih paviljona koji su smješteni okružujući ostatake prethodne zgrade, te nudi otvoreno pozorište, studije i spavaonice za posjetioce. Kao takav, projekat doprinosi razumijevanju arhitekture kao alata socijalne promjene u podijeljenoj zajednici. Prostori za radionice, debate, izložbe i stanovanje dodatno naglašavaju ovu funkciju. UG Most Mira i arhitekti tima ‘PROJEKT V Arhitektura’ redovno sarađuju sa ekspertima, studentima i lokalnim stanovništvom u prezentaciji ideja, debata i samim procesima izgradnje objekta. Proces dizajna i gradnje započeo je u 2015. godini, dok su pri zadnjoj radionici u oktobru 2017. koju je vodio Martin Rauch, svjetski ekspert za arhitekturu od zemlje i gline, te počasni profesor UNESCO Chair Earthen architecture, izgrađeni prototipovi novih zidova od gline.

  ©Project V Arhitektura

   

  Arhitektura kao Proces.

  Omladinski Centar “Most Mira” je jedinstven arhitektonski projekat kulturno-umjetničke namjene, koji će uskoro postati novi dom za UG Most Mira iz Prijedora – nezavisna grupa aktivista, umjetnika i stručnjaka iz UK i BiH koja zadnjih 9 godina neumorno rade na izgradnji mira u lokalnoj zajednici kroz organizovanje umjetničkih programa kroz rad sa učenicima, omladinom i školama iz Prijedora i volonterima iz čitavog svijeta. Most Mira je organizovanjem svojih umjetničkih festivala u periodu od 2009. do 2011. godine uključio i doveo preko 1000 mladih učesnika na simboličnu lokaciju igrališta u Kevljanima, malo mjesto u Prijedoru 10 kilometara od bivšeg logora Omarska. Izgradnja budućeg Mirovnog Omladinskog Centra se planira na istoj lokaciji koja povezuje dva podjelena sela: Petrov Gaj (Srpsko selo) i Kevljani (Bošnjačko selo). Na festivalima su učestvovali učenici i omladinske organizacije iz podjeljenih zajednica čiji su članovi raznih nacionalnosti imali rijetku priliku da se zajedno druže u sigurnom prostoru. Od 2012. godine Most Mira razvija redovne programe, uključujući dramske radionice koje traju 3 do 4 mjeseca. Budući centar će omogućiti organizaciji da uspostavi trajno prisustvo u zajednici i da ugosti i razvija svoje redovne aktivnosti tokom cijele godine.

  Arhitektonsko rješenje pretvara privatnu devastiranu kuću na lokaciji u aktivnu javnu destinaciju za umjetnost. Lokacija u Kevljanima nosi memorije iz prošlog rata, dok šareni mural na postojećoj fasadi predstavlja skorije omladinske umjetničke događaje organizovane od strane Mosta Mira, koji su nas pored njihovog uspješnog dramskog programa i nakon brojnih javnih rasprava sa studentima i lokalnom zajednicom inspirisali da sačuvamo dijelove ruševine kao ‘platno’ za promjenjive scenografije. Novi pojedinačni paviljoni izgrađeni od nabijene zemlje su grupisani oko ukrućene ruševine, kao da učestvuju u razgovoru ili performansu, i pretvaraju prijašnju privatnu kuću u javno dvorište i vanjsko pozorište. Sobe se spiralno izlijevaju u centralno dvorište, uključujući fleksibilno pozorište, umjetnički studio, zanatsku radionicu i spavaonice za posjetioce.

  ©Project V Arhitektura

  ©Project V Arhitektura

  ©Project V Arhitektura

  Arhitektonski Proces, istraživanje konteksta i participativne radionice se smatraju kao integralni dio ovog projekta, koji predlaže da je arhitektura više od izgrađenog proizvoda. Projekat dizajnira holistički participativni arhitektonski proces, koji omogućava Most Miru da odgovori na potrebe i uslove zajednice i budućih korisnika i u velikom djelu oblikuje sami dizajn centra. Projekat se od 2015 paralelno razvija u sklopu redovnog istraživačko-obrazovnog arhitektonskog programa ‘Izgradnja Demokratije Kroz Arhitekturu’, organizovanog od strane Mosta Mira u saradnji sa Projekt V Arhitekturom, koji služi kao platforma za studente arhitekture i mlade arhitekte iz Prijedora, Banja Luke, Sarajeva i Londona da sarađuju i učestvuju u razvoju projekta kroz niz neformalnih kolaborativnih dizajn radionica i javnih rasprava utemeljenih u lokalnoj zajednici i društvenoj akciji. To su u istom vremenu i ‘arhitektonski performansi’, koje imaju za cilj da obogate arhitektonski projekat sa demokratskim pristupom projektovanju, koji je do sada uključio i istraživačke radionice, dječije dizajn radionice i putujuće izložbe.

  Interaktivna putujuća izložba je jedna od komponenata participativnog procesa, kolaborativno realizirana od strane mladih arhitekata i studenta, koja arhivira i predstavlja rezultate sa arhitektonski radionica i prikuplja povratne informacije i utiske sa javnih rasprava kako bi nam omogućila da kontinuirano razvijajamo, ispitujemo i nadograđujemo projektni zadatak i dizajn.

  ©Project V Arhitektura

  ©Project V Arhitektura

  Studentska rezidencija za izgradnju prototipnih zidova od nabijene zemlje je održana u Oktobru 2017 godine, sa 12 studenata arhitekture i mladih arhitekata iz Banja Luke (6), Sarajeva (3) i Londona (3) – koju smo vodili sa ekspertnim stručnjacima Martin Rauch, počasni profesor UNESCO-a na katedri za zemljanu arhitekturu, i ekipa Lehm Ton Erde iz Austrije, jedna od najpoznatijih građevinskih firmi na svijetu za gradnju sa nabijenom zemljom, metodom gradnje koji će se koristiti prilikom izgradnje Centra.

  Izgrađeni prototipi su bili prilika za stručno obrazovanje za učesnike kroz treninge, pripremu, izgradnju i snjimanje prototipa pod nadzorom Lehm Ton Erde-a. Prototipi ostaju na gradilištu kao prva faza izgradnje, za vizuelne inspekcije i kao dio budućeg mobilijara. Most Mira planiraju integrirati niz redovnih rezidencija tokom daljeg procesa izgradnje kako bi sama izgradnja zgrade predstavila performans izgradnje mira ‘uživo’.

  Mapiranje postojećih lokalnih i prijeratnih industrija, materijala i resursa je otkrilo da je zemlja bila jedan od najpoznatijih tradicionalnih građevinskih materijala koji se koristio u različitim tehnikama i formama izgradnje u Kevljanima i Prijedoru, i predstavlja dio kulturnog i arhitektonskog nasljeđa u regiji sjevernozapadne BiH i susjednih dijelova Hrvatske. Prije rata su u Prijedoru također bili aktivni rudnici gline i fabrike za proizvodnju raznih glinenih građevinski proizvoda, neke od kojih i danas izvoze kvalitetnu glinu u Europsku Uniju za potrebe proizvodnje keramičkih pločica. Odlučili smo da pomiješamo glinu iz Kevljana sa lokalno-dostupnim i jeftinim otpadnim materijalima, kao što su drobljeni kamen, šljaka i šljunak iz lokalnih kamenoloma i rudnika željezne rude u Omarskoj, i da se koristi proces nabijanja zemlje kao glavni metod izgradnje budućeg centra.

  ©Project V Arhitektura

  ©Project V Arhitektura

  Tehnologija nabijene zemlje kombinuje poznati moderni proces formiranja zidova sa oplatom koristeći tradicionalni zemljani materijal da ponovo oživi slične zaboravljene tradicionalne načine izgradnje i da ih pretvori u nešto trenutno i relevantno za savremeni kontekst. Ta vrsta izgradnje također ima prednosti smanjivanja emisije ugljenika, cijene sirovine za izgradnju, ima dobru termalnu masu, te je iskren način korištenja i promocije zemlje kao građevinskog materijala i istovremeno završni sloj fasade. Kroz saradnju sa svjetskim ekspertima, Lehm Ton Erde, imamo kao cilj da postignemo zahtjevan kvalitet i razvijemo stručno- obrazovni fokus projekta za treniranje projektnog tima, mladih arhitekata i lokalnih izvođača radova iz BiH u ovoj tehnologiji izgradnje.

  Cijelina zemljanog materijala potreban za izgradnju je dostupan sa područja Prijedora, Kevljana, rudnika Omarska, i kamenoloma i deponija u krugu od pola sata vožnje od lokacije budućeg Centra. Proces pripreme uzoraka metodom mješanja različitih vrsta i boja zemlje – čija su nalazišta locirana na području podjeljenih zajednica – kao i stvaranje čvrstog ‘recepta’ za izgradnju, predstavlja simboličnu i konceptualnu metaforu šireg projekta pomirenja. U toku izložba, javni rasprava i rezidencija u 2016 i 2017 smo primili mnogo pozitivni reakcije za izgradnju od nabijene zemlje od lokalne zajednice. Mnogi posjetioci su ovim prilikama prišli i podjelili svoja sjećanja o izgradnji porodičnih kuća od zemlje, kao i priče o drugim starim objektima građenim od zemlje, i neki su se priključili u rezidenciju nabijanja zemlje. Ti trenutci na projektu otvaraju mogučnost zbližavanja ljudi iz podjeljenih zajednica i pokazuju kako poznati zajednički arhitektonski materijal ima uzuzetan potencijal da zbliži društvo.

  Projekat Omladinskog Centra “Most Mira” prepoznaje i gradi društvenu ulogu arhitekture i arhitekata, i predstavlja arhitekturu kao sredstvo za društvene promjene i izgradnju zajedničkog društva u podjeljenoj zemlji. Arhitektonski Proces ovog projekta se predstavlja kao model za izgradnju mira u podeljenoj zajednici, koji bi se mogao transferirati u druge dijelove regije ili dalje.

  Ostale priloge vezane za projekat pogledajte u galeriji.

  Datum objavljivanja: 28.06.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.

  Podijeli

  Iz arhive