CA 2018 – KUĆA ND
 • 2019-03-07
 • Projekt ND HOUSE odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2018 među 5 radova u kategoriji Enterijer.

  Projekt: KUĆA ND, Bojnik
  Autor: Dina Šamić, Nermina Zagora / Arhitektonski studio FIRMA
  Saradnici: Malik Hodžić, Haris Ovčina, Nihada Gadžo

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Kuća ND se nalazi u naselju Bojnik, na parceli sa koje se pruža pogled na panoramu zapadnog dijela Sarajeva. Presudan uticaj na razvoj koncepta vanjskog i unutrašnjeg oblikovanja predmetnog objekta je imala impresivna ljepota prirodnog okruženja lokacije. Forme, prostorne sekvence i materijalizacija vanjske opne i enterijera predstavljaju eho atmosfere borove šume u čijem središtu je smješten objekat.

  Kuća ND se sastoji iz dvije etaže, prizemlja i prvog kata, ukupne korisne površine 160 m2. U arhitektonskoj kompoziciji, ističu se dva smaknuta volumena, koja završavaju sa dva asimetrična dvovodna krova, pozivajući se na arhetipsku formu kuće u dinamičnoj, savremenoj interpretaciji. Ovaj kompozicioni princip je omogućo diferencijaciju javnog i privatnog dijela kuće, kao i kontinuirano prožimanje sekvenci vanjskog i unutrašnjeg prostora. Eksterijer, omotač i enterijer objekta su povezani srodnim oblikovnim lajtmotivima u vidu pravougaonih, linijskih elementa, a dinamizirani su kontrastom toplih i hladnih materijala – svijetlih tonova hrastovog drveta i tamnosivih akcenata od metala/lima.

  Dnevni boravak i trpezarija između kojih se nalazi slobodnostojeći kamin predstavljaju fokus enterijera kuće ND. Jedinstvo enterijera i eksterijera u prizemlju kuće je ostvareno velikim staklenim portalima i pomičnim vanjskim panelima sa drvenim brisolejima. Na spratu se nalaze dvije spavaće sobe i kupatilo, koji su svojom pozicijom, orijentacijom i proporcijama izdiferencirani u odnosu na akcentirani, javni dio kuće.

  Podijeli

  Iz arhive