CA 2018 GRAND PRIX_Upravna zgrada tvornice cementa Kakanj
 • 2018-04-26
 • Autor: AABH

  U sljedećim sedmicama vam predstavljamo nagrađene radove od strane stručnog žirija u sklopu Collegium Artisticum 2018. Prvi u nizu projekata koji predstavljamo, rad nagrađen Grand Prix nagradom, je projekat Upravna zgrada tvornice cementa u Kaknju, realizacija iz 2017.godine, projekat arhitektonskog studia NonStop kojeg vode Sanja Grozdanić i Igor Grozdanić.

  Projekt: Upravna zgrada tvornice cementa, Kakanj
  Autori: STUDIO NON STOP – Sanja Grozdanić i Igor Grozdanić
  Saradnik: Hasnija Kazić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

   


  Komentar žirija: Nova administrativna zgrada tvornice cementa Kakanj, autora ‘Studio Non Stop’, plijeni imaginaciju svojim bezvremenskim izrazom i upotrebom ogoljenog betona u enterijeru i eksterijeru. Horizontalna slojevitost i unutrašnja organizacija objekta jasno se ogledaju na njegovoj fasadi. Vertikalni betonski elementi, umetnuti između horizontalnih ploča i postavljeni pod različitim uglovima, kreiraju različite stepene permeabilnosti između enterijera objekta i eksterijera. Na sjeveru, prema servisnim prostorijama, oni se preklapaju i zatvaraju fasadu. Na jugu, prema kancelarijama, postaju brisoleji iza kojih te glavne prostorije zgrade dobijaju bogato prirodno svjetlo kroz visoke otvore. Zbog svoje bezvremenske estetike i materijalizacije visokog kvaliteta, nova upravna zgrada tvornice cementa Kakanj može se posmatrati kao kontinuitet ili revitalizacija visoko kvalitetne arhitekture izrađene od ogoljenog betona ranijih dekada razvoja arhitekture Bosne i Hercegovine.

  Upravna zgrada Cementare u Kaknju čini jednostavan ali dinamičan trospratni volumen formiran od horizontalnih betonskih traka – etaža i vertikalnih betonskih brisoleja izmedju njih.

  Objekat je smješten na zapadnom dijelu tvorničkog kruga u parku koji je nastao uklanjanjem privremenih montažnih baraka u kojima je ranije bila smještena uprava. Upravna zgrada je locirana u sjeverozapadnom dijelu parka.

  Svi kancelarijski prostori su orijentisani prema parku i južnoj strani. Visoke staklene stijene sa otvorenim fiksnim betonskim brisolejima omogućavaju dovoljan prodor sunca i svjetlosti kao i predivne vizure prema parku.

  Smicanjem osnovnog volumena po spratovima formiraju se ozelenjene terase preko kojih atmosfera parka direktno ulazi u kancelarijske prostore.

  Sa sjeverne strane su u okviru dvotraktnog sistema smješteni pomoćni i tehnički prostori. Stoga su na sjevernoj strani betonski brisoleji uglanom zatvoreni formirajući dinamične fasadne trake sa povremenim otvorima za sjeverno orijentisane prostore.

  U prizemlju objekta su smješteni ulazni hol sa showroom-om, protokol, restoran za uposlene u Tvornici, dio restorana za VIP goste, kuhinja sa pripadajudim skladištem i garderobama za uposlene i sanitarijama za goste.

  Na prvoj etaži su u dvotraktnom sistemu smješteni kancelarijski prostori i sala za sastanke koji su orijentisani na južnu parkovsku stranu, a na sjevernoj strani su pomoćne i tehničke prostorije, čajna kuhinja, sanitarije i hol. Na istočnom djelu objekta je omogućen izlazak na prohodnu ozelenjenu treasu sa koje se stepeništem silazi u parter i parking prostor.

  Na drugoj etaži su također u dvotraktnom sistemu, južno orijentisane kancelarije uprave Cementare Kakanj i sale za sastanke, a na sjevernoj strani su sanitarije, tehničke prostorije i čajna kuhinja. Na istočnom djelu objekta formirano je i evakuaciono stepenište, kojim se silazi na prohodnu ozelenjenu treasu na prvom spratu.

  U suterenskoj etaži su smješteni servisni sadržaji kao što su prostorije za priključke na infrastrukturu, prostor za čišćenje, arhiva, prostor za ostavu kancelarijskog materijala, radionica za informatičare. Na ovu etežu se pored glavnog stepeništa može pristupiti i sekundarnim stepeništem na istočnoj strani objekta, koje ujedno služi i kao evakuaciono stepenište.

  U enterijeru dominira glavno stepenište formirano od montažnih elemenata od natur betona koje u skladu sa dinamičnom formom osnovnog vulumena ima izlomljene krakove koji povezuju podeste i međupodeste. Osnovna forma objekta nastala dinamiziranjem pravougaone forme u formu paralopipeda ogleda se i u pojedinim segmentima stepeništa, obraznim nosačima / ogradama i gazištima.

  Upotrebom natur betona, kako u eksterijeru tako i u enterijeru željelo se reflektirati prema lokaciji i osnovnoj djelatnosti Cementare Kakanj, proizvodnji cementa i u krajnjoj liniji betona. Na ovaj način stiče se utisak da je objekat izronio iz svog okruženja i da potpuno prirodno izrasta iz ambijenta u kojem je nastao.

  Ostale priloge vezane za projekat pogledajte u galeriji.

  Datum objavljivanja: 26.04.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive