CA 2018 – Crkva Presvetog Srca Isusova
 • 2019-01-31
 • Projekt Crkva Presvetog Srca Isusova odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2018 među 5 radova u kategoriji Enterijer.

  Projekt: Crkva Presvetog Srca Isusova, Brčko
  Autori: Juro Pranjić, dipl.ing.arh. i mr.arh. Ana Bosankić – d.o.o. Novi dom, Tuzla

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Graditeljska cjelina Katoličke crkve Presvetog Srca Isusova u Brčkom proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.    Nacionalni spomenik se sastoji od: crkve Presvetog Srca Isusova sa zidnim slikarstvom, župnog dvora, pomoćnih objekata sa crkvenim dvorištem i pokretnog nasljeđa koga čini osam drvenih polikromiranih skulptura.  Na nacionalni spomenik primjenjuju se sve mjere zaštite utvrđene Zakonom o implementaciji odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8.

  Crkvu Presvetog Srca Isusova projektirao je 1926. godine arhitekt Karl Paržik, koji je vodio i nadzor nad izgradnjom objekta koji je završen 1934. godine. Objekt pripada istoricizmu, te na njemu ranije nisu vršeni konzervatorsko-restauratorski radovi.      

                                                     .
  Crkva je trobrodna zasvođena bazilika sa polukružnom oltarskom apsidom, sa uzdignutim svetištem u odnosu na naos za tri stepenika, a masivni kvadratični stubovi povezani su polukružnim lukovima i razdvajaju brodove. Kor je osvjetljen preko rozete i dva prozora iznad nje, a po dva prozora na svakom traveju bočnih brodova osiguravaju prirodno svjetlo naosa. Jedini otvor na zidovima svetišta je visoko postavljeni okulus.  Na stranama prema brodovima stupci imaju lezene koje se u srednjem brodu nastavljaju u polukružne svodnice, a prema bočnim brodovima u lukove koji ograničavaju traveje. Uska profilacija u visini prozorske klupice produžava se duž svih zidova u unutrašnjosti, a pojavljuje se na istoj visini i na stubovima. Profilirani vijenac nalazi se i u osnovici bačvastog svoda glavnog broda i nastavlja se duž svih zidova. Crkvu u dispozicionom smislu čine glavni brod sa nateksom, stubište za toranj i korsku galeriju iznad nateksa, naos, bočni brodovi, prostor prezbiterija (oltar, svetohranište, ambon) i dvije sakristije.

  Analizom arhivske dokumentacije i detaljnim snimkom zatečenog stanja utvrdili smo da je na objektu izveden niz neprimjerenih intervencija i improviziranih sanacija koje su narušile izgled eksterijera i enterijera objekta.

  Kako ove intervencije ne odgovaraju izvornom stanju a ni podacima iz arhiva, naša projektantska odluka je bila u skladu sa Venecijanskom poveljom – član 9. koji nalaže dokumentirano i provjereno pristupanje mjerama restauracije ali i jasnu diferencijaciju dodatnih radova od postojeće arhitektonske kompozicije.

  Vođeni ovim načelom enterijer objekta smo rekonstruirali primjenom niza mjera restauracije koje su bile prikladne za pojedine radove.

  Metode koje su korištene u potpunosti su usaglašene sa definicijama iz člana 14. Bura povelje ( Austrija 1999.), sa temeljnim definicijama Venecijanske povelje ( Venecija, 1964) , kao i sa definicijama i kriterijima utvrđenim Poveljom ICOMOS-a o principima analize, konzervacije i strukturalne restauracije arhitektonskog naslijeđa ( Zimbabwe, 2003.)

  Najvažniji cilj mjera koje su projektom predviđene na objektu crkve Presvetog Srca Isusova u Brčkom jeste održavanje povijesne autentičnosti i cjelovitosti iskaza objekta.

  Kako su odlukom Komisije u enterijeru zaštićene umjetnine – freske na stropu i zidovima i kipovi, njihovo vraćanje u izvorno i reprezentativno stanje je jedna od dominantnih mjera pri rekonstrukciji enterijera.

  Vidna oštećenja kamenog popločanja, kamenih obloga stubova i drvenih obloga zidova kapilarnom vlagom smo sanirali strukturalnom konsolidacijom- primjenom suvremenih metoda i tehničkih rješenja.

  Dok smo neprikladnu materijalizaciju poda i zidova uklonili i rekonstruirali kvalitetnim kamenim oblogama u svijetlom kamenu i završnom obradom zidova u svijetlim tonovima koji dodatno naglašavaju freske i umjetnine. Neprimjerene, kičaste i suvišne dekorativne elemente i opremu prezbiterija smo uklonili i na taj način pročistili objekt od suvišnih elemenata koji narušavaju povijesnu autentičnost postojeće arhitektonske kompozicije.

  Svi elementi mobilijara i opreme prezbiterija su specijalno dizajnirani za ovaj objekt  i prožeti su jasnom simbolikom motiva ribe Ichtis koji je prvi simbol katoličke zajednice,a kojim su se raspoznavali Isusovi učenici.

  Zamjenom postojećih dotrajalih čeličnih prozora u nove drvene prozore sa izo staklom, a koji vizuelno odgovaraju izvornom stanju ali zadovoljavaju i termičke uvjete propustili smo svjetlost u objekt.

  Zatečeno stanje sa obojenim žutim staklima na prozorima, drvenom oblogom zidova, dominantno žuti zidovi, teškim i tamnim klupama i biljem formiralo je tamne, zagušene i zatrpane prostore.

  Otvaranjem, osvjetljivanjem i pročišćenjem enterijera kreirali smo atmosferu prozračnosti, čistoće, otmjenosti i dostojanstva koje je prikladno ovom tipu objekata.

  Jasnim kontrastom između novih elemenata rekonstrukcije i zaštićene izvorne arhitektonske kompozicije formirali smo preduvjete da se zaštićeno dobro i umjetnine uopće mogu sagledati i valorizirati.

  Prostor smo oslobodili i osuvremenili, dali smo mu novi, vjerodostojan i slobodan duh koji ne imitira istoricizam nego je ovovremen i sa jasnim odmakom od kopiranja pokazuje povijesnu slojevitost koju treba njegovati.


  Podijeli

  Iz arhive