CA 2017_Porodična kuća M
 • 2017-06-02
 • Autor: AABH

  Projekt  “Porodična kuća M” u Kaknju je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum 2017 među 12 radova u kategoriji Realizacija.

  Projekt:”Porodična kuća M“, Kakanj
  Autori: Adnan Harambašić i Kenan Brčaklija (ahA+knAp arh. studio)
  saradnici: Asmir Šabić, Merdžana Mujkanović, Hana Kevilj, Amer Sadiković

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Kakanj je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini čiji je početak industrijskog i urbanog razvoja naprasno prekinut krajem 20og stoljeća. Ovo se jasno ogleda u diskontinuitetu izgrađene strukture, gdje dolazi do vrlo specifičnog i pomalo haotičnog odnosa strukture i estetike između socijalnog kolektivnog stanovanja i individualne stambene gradnje zadnjih 25 godina.

  Porodična kuća M, nalazi se u dijelu grada koji prolazi takvu tranziciju, te se interpolira u nejasno definiranu strukturu stambenih individualnih kuća. Osnovna ideja oblikovnosti kuće nastaje kao rezultat kreiranja odnosa prema takvom primarnom okruženju i stvaranja unutrašnje ugodnosti porodičnog stanovanja. Tako su susjedni objekti uz samu granicu parcele nametnuli postavku i formu objekta, dok je konceptualizacija unutrašnjih prostorija vođena idejom tradicionalne bosanske kuće, odnosno njene interpretacije u savremeni arhitektonski izričaj. 

  Porodična kuća M, Kakanj

  Porodična kuća M, Kakanj

  Forma nepravilnog slova U nastala je kombinacijom čvrstog oboda koji osigurava privatnost i odnos prema vanjskim pogledima, dok se kraci kuće rastvaraju kako bi transparentni, unutašnji plašt primio što više svjetlosti i stvorio osjećaj intimnosti. Unutrašnji prostor kuće podjeljen je u više funkcionalnih, povezanih, jedinica: stanovanje, domaćinski poslovi, rekreacija, te kretanje kroz prostor, što se ogleda i kroz njenu vanjsku formu. Zajedničke prostorije, prostori za sport (bazen i prostor za fitnes) i gospodarski prostori (garaža i održavanje) se nalaze u prizemlju, dok je spavaći blok smješten na spratu kuće. Svaki od njih neometano komunicira sa atrijalnim dvorištem, te voćnjakom koji ie zatečen i sačuvan na zapadom i južnom dijelu parcele. On se prožima sa poluotvorenim i zatvorenim prostorima kuće, čiji unutrašnji i vanjski prostor neometano i kontinuirano teče i srasta jedan sa drugim. 

  Porodična kuća M, Kakanj

  Porodična kuća M, Kakanj

  Pune i prazne plohe se naizmjenično otvaraju i smjenjuju. Sve prostore objedinjuje krov kao jedna izlomljena ploha koja različitim kosinama stvara odnos sa okolnim vernakularnim individualnim stanovanjem, ali i jedinstven izraz i kontrast istim. Koncept vanjske i unutrašnje fasade se ogleda i u finalnoj materijalizaciji. Tako kamenom zamotana armirano-betonska konstrukcija tvori vanjski plašt objekta, dok je unutrašnja fasada oblikovana lamelirani drvenim nosačima. Ovi drveni nosivi elementi u isto vrijeme postaju i osnovni jezik enterijera, te dodatno smanjuju barijere između unutrašnjeg i vanjskog. Finalna materijalizacija u slaganom kamenu i staklenoj oblozi naglašava još jednom koncept čvrste vanjske opne, nasuprot transparentnoj staklenoj unutrašnjoj opni. Svi materijali korišteni u realizaciji objekta proizvedeni su lokalno i ugrađeni od strane lokalnih kompanija, dajući dodatnu dimenziju stvaranju kontinuiteta sa okolinom, ali i dajući jasan argument vizije pristupa izgradnji ovakvih bosanskohercegovačkih gradova.

  Porodična kuća M, Kakanj

  Porodična kuća M, Kakanj

  Galerija

  Datum objavljivanja: 02.06.2017.

  Podijeli

  Iz arhive