CA 2017_Nautic Bar, Trebinje
 • 2018-01-25
 • Autor: AABH

  Projekt Nautic Bar, Trebinje, je jedan od ukupno dva rada u kategoriji Enterijer, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum 2017.

  Projekt: Nautic Bar, Trebinje
  Autor: Ninoslav Ilić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Projekat adaptacije prostora za potrebe Nautic Bara u Trebinju je realizovan 2014. godine na lokaciji trebinjskog Starog grada. Objekat predstavlja dio zaštićenog jezgra trebinjske urbane matrice koja se razvijala u prvim desetljećima 18. vijeka, prelaskom otomanske vojne uprave iz Herceg Novog u Trebinje. Sam objekat je sastavni dio odbranbenog pojasa trebinjskog Kastela, a izvorno je bio poznat kao Landrovića tabija, te je zajedno sa drugim kulama i tabijama predstavljala fortifikacijski pojas iz 1706 godine. Imajući u vidu istorijsku vrijednost ovog objekata, projekat je koncipiran na način da intervencija bude što svedenija, te da ne naruši nasljeđenu ambijentalnost. Objekat je po prvi put poprimio ugostiteljsku funkciju 1978 godine, kada je rekonstruisan i prilagođen novoj namjeni. On je tada činio prvi i dugo vremena jedini ugostiteljski objekat unutrag gradskih zidina.

  Prepoznavajući kvalitet lokacije, karakter objekta, te klimatske predispozicije, projekat nastoji uvesti intervenciju koja ne odudara od ambijenta, već ga nadopunjući dodatno učvršćuje. Element mediteranskog je bio ključan faktor pri oblikovanju novoformirane strukture. Plava i bijela boja koje dominiraju kao vizuelni identitet intervencije duboko su ukorjenjene u vizuelni identitet hercegovačke tradicionalne arhitekture. Naručilac projekta je profesionalni mornar, pa se nautički motivi javljaju i kroz oblikovanje prostora. Novoprojektovano rješenje zasnovano je na intervencijama u nekoliko fizički podjeljenih cjelina, koje se ujednačenom vizualizacijom i intervencijom međusobno povezuju i čine kompaktnu formu. Objekat se sastoji iz vanjske (ulicne) bašte, unutrašnjeg dvorišta (avlije), manjeg unutrašnjeg prostora zidanog na volt, te velike krovne terase koja je u direktoj vezi sa bedemima na kojima dominiraju nekadašnje topovske pozicije.

  Prateći fizionomiju unutrašnjeg dijela bedema koji oblikuje uličnu fasadu nekadašnje Landrovica tabije, oblikuje se vanjska bašta. Na ovom dijelu intervencije dominiraju sećije čije je pozicioniranje u direktnoj vezi sa pozicijom unutrašnjeg bedema. Secije su svedene forme, farbane u bijelo i djeluju kao baza iz koje izranjaju masivni kameni zidovi. Sećije nose i skrivenu horizontalnu svjetlosnu traku, čime se u večernjim
  satima ambijent dodatno akcentuje. Parter je daščani, farban u plavu boju. Unutrašnja avlija je jezgro objekta i čini sponu između unutrašnjeg i vanjskog, mjesto je na kome se susreću komunikacije kompletnog objekta. Najveća intervencija koju projekat predviđa u ovome segmentu se odnosi na dislokaciju linearnih stepenica naslonjenih uz unutrašnju fasadu kroz njihovo preoblikovanje i pozicioniranje uz unutrašnji bedem. Na ovaj način kameno pročelje postalo bi čisto, a avlijski prostor bolje iskoristiv.

  Na nivou enterijera dominira kameni svod, koji se prostire gotovo čitavom dužinom objekata. Naglašen horizontalni karakter enterijera uslovio je i intervenciju u obliku dugog šanka sa montažnim poluvoltom, paralelno sa kojima se razvija i unutrašnja sećija koja je ponovljeni motiv sa vanjske bašte. Montažni poluvolt prati oblik kamenog volta i služi kao kulisa koja akcentuje šank i nosi retro pult. Poluvolt je prostorno ograničen tako da ne dominira prostorom, a skrivenom svjetlosnom trakom osvjetljava kameni volt i prenosi pažnju na njega. Krovna terasa je velikih dimenzija i potpuno je izložena suncu. Zbog toga ovaj se prostor projektuje na način da se aktivira u večernjim satima. Glavni element novoprojektovane intervencije čini veliki šank u obliku pramca broda sa binom u pozadini za potrebe manjih koncerata. Krovna terasa je i vizuelno izolovana od direktnih pogleda sa ulice, obezbjeđujući intimu, za razliku od ulične bašte koja je potpuno eksponirana. Ograničenost budžeta, te činjenica da je većina poslova, izuzev nekih strogo zanatskih, izvedena volonterskim radom, uslovilo je težu koordinaciju i nadzor, te određena odstupanja od projekta.  Datum objavljivanja: 25.01.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive