CA 2017_Koncept stanovi
 • 2017-06-08
 • Autor: AABH

  Projekt  “Koncept stanovi” u Bihaću je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum 2017 među 12 radova u kategoriji Realizacija.

  Projekt:”Koncept stanovi”, Bihać
  Autor: MIRON IBRAHIMPAŠIĆ (INOUT arh. studio)
  saradnici: Neira Ibrahimpašić-Krasnić i Ismar Dizdarević, arhitektura
  Samir Grozdanić, konstrukcija
  Zlatan Ibukić, mašinske instalacije
  Sead Delić-Ibukić, elektroinstalacije

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Koncept stanovi

  Koncept stanovi

  Stambeno-poslovna zgrada „Koncept stanovi“ smještena je u širem centru grada Bihaća u neposrednoj blizini Gradskog parka i Sportskog kompleksa „Stens“. Okružena je sa objektima individualnog stanovanja kao i sa manjim brojem objekata kolektivnog stanovanja maksimalne spratnosti P+2+Pk. Lokacija na kojoj se objekat nalazi pruža idealne uslove za stanovanje. Dimenzija objekta je 65×16 m i dužim stranama okrenut je u pravcu istok-zapad. Na parceli je postavljena tako da je povučena prema istočnoj strani prema individualnim stambenim objektima kako bi se na zapadnoj strani ostavio potreban prostor za parking i ulaze u lamele. Organizaciji stambenih jedinica pristupilo se na način da su stanovi u prizemlju orijentirani tako da su im dnevni boravci na istoku kako bi se dobila direktna komunikacija sa vrtovima koji gledaju u vrtove i bašte individualnih stambenih objekata dok su im spavaće sobe i ostale prostorije orjenitirane na zapadnu stranu, na parking. Stanovi na višim etažama su uglavnom suprotne orjentacije i dnevni boravci su im orjentirani na zapadnu stranu dok su spavaće sobe na istočnoj strani. Ovakava postavka stanova pruža maksimalnu intimu prizemnim stanovima kao i vizure stanovima na spratu. Zapadno orjentirani dnevni boravci u svom sastavu imaju duboke lođe koje uz pomoć pokretnih brisoleja zaustavljaju neugodno ljetno zapadno sunce a pokretljivost brisoleja omogucava prodor zapadnog sunca u zimskom periodu. Većina stanova je dvostrano orjentirana istok-zapad i na taj nacin su osuncčani tokom cijelog dana. Ukupan broj stambenih jedinica je 34 i za svaku stambenu jedinicu je obezbjeđeno jedno parking mjesto.

  Koncept stanovi

  Koncept stanovi

  S obzirom da je objekat dug 65 m potrebno je bilo jednu takvu masu vizuelno i prostorno uklopiti u postojeci ambijent gdje je dominantna individualna stambena gradnja vrlo jednostavne forme sa klasičnim dvovodnim krovovim, spratnosti max. P+2+Pk. Od jednog takvog modula 10×10 m (uobičajena veličina individualnih stambenih objekata) transformacijom dvovodnog krovišta u dva jednovodna došlo se do novog modula od cca 10 m koji je umjesto dvovodnog postao modul sa jednovodnim krovom. Niz takvih jednovodnih krovova, razdvojenih stubištem i vertikalnim komunikacijama se na odličan način uklopio u postojeću strukturu i stvorio novu vizuelnu cjelinu koja na pravi način korespondira sa svojom okolinom.

  Koncept stanovi

  Koncept stanovi

  Blizina centru grada, gradskim sadržajima, spratnost, oblik krovišta, veličina lamela, poslovni prostor na ulici, orjentacija prizemnih dnevnih boravaka prema vrtovima, orjentacija spratnih dnevnih boravaka prema zapadu koji su lođama i brisoleima zaštićeni od zapadnog sunca osigurava više nego ugodan ambijent za stanovanje.

  Izdužena forma objekta, raspored stambenih jedinica i materijalizacija vanjskih ogradnih ploha koju su korišteni u izgradnji u konačnici su rezultirali sa Energetskim certifikatom visokog A razreda sto je opravdalo i slogan investitora „Usteda i udobnost za bolju buducnost“.

  Datum objavljivanja: 08.06.2017.

  Podijeli

  Iz arhive