ANKETA: BIM u BiH
  • 2017-03-01
  • Cilj ovog anketnog istraživanja je uvid u trenutnu zastupljenost BIM tehnologije u procesu izrade projektne dokumentacije u okviru arhitektonske djelatnosti u BiH, uvid u nivo svijesti o potrebi uvođenja BIM tehnologije, zadovoljstvo dosadašnjim iskustvima i prepoznatim nedostacima, nivo kolaboracije među projektnim disciplinama, kao i stupanj zainteresiranosti za organiziranu obuku su informacije koje će biti analizirane kroz rezultate ove ankete.

    Anketu BIM u BiH možete popuniti na linku.

    Podijeli

    Iz arhive