AABH Skupstina 2020
 • 2020-08-17
 • Poštovani članovi i članice AABH,

  Pozivamo sve redovne i aktivne članove AABH da prisustvuju godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Asocijacije arhitekata u BiH, koja će se održati u srijedu 02.09.2020., u 19:00 sati.

  Tradicionalno, skupština AABH održava se u junu svake dvije godine, međutim zbog porasta broja Covid-19 slučajeva i neizvijesnosti situacije, UO AABH donio je odluku u junu 2020 da istu odgodi i sačeka dva mjeseca u cilju sagledavanja situacije.

  Sa brojem porasta broja zaraženih u julu 2020 godine, UO AABH donio je finalni prijedlog da se skupština AABH održi online putem, preko platforme Zoom, radi bezbjednosti svih članova. Anketom poslanom 12.08.2020., 96.8% članova se izjasnilo da su ZA takav način održavanja skupštine, te tim načinom potvrdili prijedlog prema finalnoj odluci.

  Ukoliko članovi/ce nisu prethodno koristili platformu, AABH im može pomoći u instaliranju i konekciji na istu. Podsjećamo da je statutom AABH za kvorum potrebna polovina članova, a ukoliko se u prvih 15 minuta ne pojavi polovina, dovoljna je trećina.

  Zakonskom regulativom od strane Ministarstva Pravde BiH, potrebno je skupiti svojeručne potpise svih prisutnih na skupstini, te bi tako AABH zamolili sve članove da u sedmici nakon održavanja skupštine ostave svoj potpis na predvidjenom formularu u prostorijama AABH na adresi Alipašina 2, Sarajevo.

  Pored prezentacije izvještaja o radu AABH u protekle dvije godine, na dnevnom redu Skupštine će se nalaziti i dodatne tri tačke dnevnog reda:

  1.Izbor novog Predsjednika/Predsjednice Upravnog odbora Asocijacije arhitekata u BiH

  2.Izbor novih članova Upravnog odbora AABH

  3.Izbor novih članova Nadzornog odbora AABH

  Članovi mogu  predlagati i birati kandidate iz redova redovnih i aktivnih članova AABH za 2020., uz njihovu obaveznu prethodnu saglasnost. Potrudite se da kandidati budu obaviješteni o činjenici da je rad u upravnim tijelima AABH u potpunosti volonterski i da podrazumijeva spremnost na angažman od minimalno 8 sati sedmično.

  Radi korektnog informisanja svih članova o predloženim kandidatima, kolege koje se prijavljuju trebaju poslati kratki rezime njihovog dosadašnjeg angažmana u AABH ili rezime drugog društveno-volonterskog angažmana vezanog za struku (max. 1 A4) zajedno sa kratkim motivacijskim pismom, najkasnije do srijede 26.08.2020. na adresu:info@aabh.ba

  Informacije o predloženim kandidatima bit će upućene ostalim članovima u ponedjeljak 31.08.2020.

  Svi članovi koji nisu u prilici da prisutvuju Skupštini, mogu pismenim putem opunomoćiti drugog člana AABH da glasa u njihovo ime (maksimalno jedna punomoć po članu). Obrazac za punomoć možete preuzeti ovdje.

   

  Dario Kristić
  Predsjednik Upravnog odbora AABIH

  Podijeli

  Iz arhive