AABH je zvanični član novoosnovanog NEB Foruma BiH
 • 2021-11-15
 • Vrlo smo sretni što možemo podijeliti vijest da je AABH zvanični član novoosnovanog NEB Foruma BiH kao dio veće inicijative New European Bauhaus koju je pokrenula Komisija EU.

  NEB Forum BiH (Bosna i Hercegovina) posmatra inicijativu Novi evropski Bauhaus kao dugoročnu priliku za re-evaluaciju lokalnih i regionalnih prostornih praksi i politika. Forum nastoji da postane motivator i potencijalno sredstvo za jačanje lokalne, regionalne i međunarodne saradnje i na taj način doprinese kvaliteti izgrađenog okruženja i procesima evropskih integracija.

  NEB Forum BiH je platforma za razmjenu znanja u oblasti arhitektonskog i urbanističkog dizajna, obrazovanja, okoliša, naslijeđa i održivosti. Povezuje virtuelni i fizički prostor u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i drugim centrima u Bosni i Hercegovini. Njegova misija je pružiti otvorenu i policentričnu platformu za razmjenu znanja i informacija između kreativnih mreža i pojedinaca u Bosni i Hercegovini, zainteresiranih za unapređenje, angažiranje i promoviranje odgovornog i održivog dizajna u svom lokalnom okruženju, kao i umrežavanje sa regionalnim i međunarodnim mrežama koji djeluju istoj sferi interesovanja.

  Osnivački partneri, pojedinci i mreže iz regiona i šire, zajednica NEB Forum BiH rade na jačanju profila, potencijala i kapaciteta kreativnih profesija u epicentru regije Zapadnog Balkana i implementiranju New European Bauhaus inicijative:
  • Promoviranje i praćenje napretka New European Bauhaus ideje na lokalnom/regionalnom nivou;
  • Mapiranje lokalnih/regionalnih partnera i razvoj NEB Foruma BiH sa partnerima iz Banja Luke, Sarajeva i Mostara, uključujući predstavništvo Foruma za EU u Dablinu (IE) i Amsterdamu (NL);
  • Organizovanje radionica i seminara vezanih za principe u okviru New European Bauhaus, primijenjene na lokalne/regionalne situacije;
  • Promovisanje pristupa odozdo prema gore i građanskog angažmana u lokalnoj zajednici;
  • Identificiranje specifičnih lokalnih izazova u ozelenjavanju i dekarbonizaciji privrede, uključujući bivše rudarske zone u srednjoj Bosni;
  • Doprinos ciljevima održivog razvoja UN-a koji traže promjenu paradigme u planiranju i brigu za kulturno naslijeđe i prirodno okruženje;
  • Planiranje budućih networking događaja u partnerstvu sa postojećim organizacijama kao što su Asocijacija Arhitekata BiH, Istraživački Centar za Prostor Banja Luka, Green Design SEE Biennale Mostar, LIFT/Dani Arhitekture Sarajevo i druge;
  • Identificiranje mogućnosti za međudisciplinarni angažman sa lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini;
  • Identificiranje sredstava za zajedničke projektne inicijative, uključujući učešće u projektima koje finansira EU članovima AABH.

  Više informacija možete pogledati na linku.

  Podijeli

  Iz arhive