SKUPŠTINA ZA ČLANOVE AABIH 2022
 • 2022-09-30
 • Poštovani članovi/članice AABiH,

  Pozivamo sve aktivne i redovne članove AABH da prisustvuju godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Asocijacije arhitekata u BiH, koja će se održati u četvrtak 13.10.2022., u 18:00 sati u prostorijama AABIH, ulica Alipašina 2.

  Pored prezentacije izvještaja o radu AABH u protekle dvije godine, na dnevnom redu Skupštine će se nalaziti i dodatne četiri tačke dnevnog reda:

  1. Izbor novog Predsjednika/Predsjednice Upravnog odbora Asocijacije arhitekata u BiH
  2. Izbor novih članova Upravnog odbora AABH
  3. Izbor novih članova Nadzornog odbora AABH
  4. Izbor novog Predsjednika/Predsjednice Skupštine AABH

  Članovi mogu  predlagati i birati kandidate iz redova redovnih i aktivnih članova AABH za 2022., uz njihovu obaveznu prethodnu saglasnost. Molimo vas, potrudite se da vaši kandidati budu obaviješteni o činjenici da je rad u upravnim tijelima AABH u potpunosti volonterski i da podrazumijeva spremnost na angažman od minimalno 8 sati sedmično. Za upravni i nadzorni odbor se mogu kandidirati i arhitektice i arhitekti koji trenutno nisu članovi AABiH, s tim da nemaju pravo glasanja na predstojećoj Skupštini.

  Radi korektnog informisanja svih članova o predloženim kandidatima, kolege koje se prijavljuju trebaju poslati kratki rezime njihovog dosadašnjeg angažmana u AABH ili rezime drugog društveno-volonterskog angažmana vezanog za struku (max. 1 A4) zajedno sa kratkim motivacijskim pismom, najkasnije do petka 07.10.2022. na adresu info@aabh.ba

  Informacije o predloženim kandidatima bit će upućene ostalim članovima u ponedjeljak 10.10.2022.

  Svi članovi koji nisu u prilici da prisutvuju Skupštini, mogu pismenim putem opunomoćiti drugog člana AABH da glasa u njihovo ime (maksimalno jedna punomoć po članu). Obrazac za davanje punomoći mozete naći ovdje.

   

  Podsjećamo, pravo glasanja na Skupštini imaju samo članovi AABiH. Vidimo se!

  Podijeli

  Iz arhive