Poziv za članstvo u internacionalnoj organizaciji Docomomo
 • 2021-10-11
 • Asocijacija arhitekata obavještava svoje članove i druge zainteresirane stručnjake iz povezanih oblasti inžinjerstva, likovnih umjetnosti i humanistike da je u Sarajevu i Banja Luci osnovan bosanskohercegovački ogranak internacionalne organizacije Docomomo, posvijećene dokumentaciji i konzervaciji zgrada, mjesta i kvartova Modernog pokreta u arhitekturi (https://www.docomomo.com). Udruženje je osnovano inicijativom grupe članova AABiH sa ciljem da unaprijedi status modernog graditeljskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini. Ovo unaprijeđenje uključuje (ali nije ograničeno na): dokumentiranje zgrada modernog pokreta, promoviranje modernog arhitektonskog naslijeđa u arhitektonskoj i popularnoj kulturi, prikupljanje i čuvanje arhivskog naslijeđa vezanog za modernu arhitekturu, zagovaranje očuvanja i javno reagiranje u situacijama kada su đela moderne ugrožena planovima za izmjene ili rušenje.

  Članstvo DocomomoBH u internacionalnoj organizaciji Docomomo International omogućuje uključivanje bosanskohercegovačkog modernog graditeljskog naslijeđa u najveći svjetski registar moderne arhitekture, kao i komunikaciju istraživača i entuzijasta moderne arhitekture sa svjetskom istraživačkom mrežom.

  Osnivački i upravni odbor organizacije čine: dr Aida Abadžić Hodžić (Filozofski fakultet u Sarajevu), dr Dijana Alić (University of New South Wales), dr Isidora Karan (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci), dr. Igor Kuvač (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci), dr Tatjana Neidhardt, dr Nevena Novaković (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci), dr Aida Idrizbegović (Arhitektonski fakultet u Sarajevu), dr Lejla Odobašić Novo (International Burch University), dr Mirna Pedalo (Royal College of Art), dr Sabina Tanović (Delft University of Technology) i dr Mejrema Zatrić. DocomomoBH je osnovana uz podršku i na institucionalnoj platformi AABiH.

  Molimo da pitanja o članstvu i organizaciji uputite na docomomo.bh@aabh.ba.

  Podijeli

  Iz arhive