Hotel Pošta: Gruss aus Sarajevo
 • 2020-07-23
 • Prošle sedmice smo svi na trenutak stali kada smo pročitali vijest o rušenju objekta hotela Pošte. Da li je to neko protumačio kao pozitivnu ili negativnu vijest, ostaje pitanje (već ustaljenog) nedostatka analize prostora, pojave različitih projekata u medijima, nedostatak informacija u objavama kao i neizostavno tumačenje redova zakona. Naš tim je istraživao i tražio odgovore, prisjećajući se javne rasprave vezane za ovaj lokalitet i spomenuti objekat. Sve u svemu, mnogo se novih pitanja i nejasnoća otvorilo u potrazi za odgovorima. O tome da je planiranje grada, uključujući sve slojeve planiranja, već dugo prepušteno idejama i kreacijama investitora, nemamo snage da pričamo. Zbog toga smo odlučili da je ispravan put poslati pismo nadležnim institucijama, kako bi dobili jasniju viziju planiranog.

  “Poštovani,

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, kao i svekolika javnost, posljednjih dana je putem medija upoznata o određenim aktivnostima koje se vežu za lokalitet objekta Hotel Pošta u Sarajevu.

  U cilju dobivanja potpunih, pravovremenih i tačnih informacija vezanih za eventualne najavljene aktivnosti koje se povezuju sa lokalitetom, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, kao vrhovno stručno tijelo, ima dužnost i obavezu da zatraži dostavljanje svih relevantnih informacija i podataka, koji se vežu za eventualne aktivnosti koje će za, ukoliko su najave istinite, imati za posljedicu rušenje objekta Hotela Pošta i izgradnju objekta od sedam nadzemnih etaža, za sada nepoznate ukupne visine.

  Dosadašnje najave i razmatranja revitalizacije prostora, a koji bi mogao svojim položajem u gradskom jezgru i neporednoj okolini, imati nemjerljiv doprinos kvalitetu uređenja Grada Sarajeva i konačnom shvatanju važnosti uređenih slobodnih površina, prema informacijama koje su dostupne u ovom trenutku, potpuno se napuštaju, a u korist zabrinjavajućih najava izgradnje novih i neprimjerenih struktura.

  Kako bismo bili upućeni u tematiku, te mogli iznijeti svoje stručno mišljenje, koje će se zasnivati na sagledavanju mikrolokacijskih, ali i makrolokacijskih parametara, te složenih istorijsko-urbanističkih pozadina koje se vežu za ovo područje, te neospornih kulturno-istorijskih vrijednosti, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini traži od nadležnih strana u postupku izrade, donošenja i usvajanja planskih dokumenata u Kantonu Sarajevo (Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, Opština Centar), dostavljanje na uvid planskog dokumenta u postupku, te objašnjenje u kojoj fazi je izrada i usvajanje planske dokumentacije.

  Ovom prilikom želimo unaprijed iznijeti nekoliko činjenica koje se tiču predmetnog lokaliteta, objekta i gradske cjeline:

  -Hotel Pošta je objekat kulturno-istorijskog nasljeđa i kao takav je prepoznat na listi Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo,
  -Urbanističko-arhitektonska kompozicija mnogo šireg područja od samog lokaliteta objekta Hotel Pošta je izuzetno vrijedno i osjetljivo graditeljsko nasljeđe Grada Sarajeva, u kojem sve intervencije trebaju biti pažljivo i sa velikim senzibilitetom tretirane i planirane,
  -Izgradnja objekta od sedam nadzemnih etaža (ukoliko se utvrde navodi kao tačni), te ukoliko se u obzir uzme činjenica da niti jedan objekat nije te spratnosti u bloku koji formira Hotel Pošta sa svojim neposrednih izgrađenim strukturama, višestruko bi negativno utjecala na estetsku, funkcionalnu i arhitektonsko-kompozicijsku shemu šireg područja,
  -Neposredna blizina dva objekta velikog značaja u arhitektonskom, kulturno-istorijskom i smislu identiteta grada Sarajeva – Narodno pozorište Sarajevo i Pozorište mladih Sarajevo, a koja svojom prirodom traže velike slobodne prostorne obuhvate, kako bi bili sagledani i doživljeni, na ovaj način bi postali nepovratno odvojeni, a pristupne sekvence, vedute i vizure uništeni.

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini još jednom stavlja na raspolaganje svoje članove koji imaju znanja, vještina i iskustva u sinhronizaciji htijenja i mogućnosti izgradnje u gradskim cjelinama, a sve u smislu izgradnje Grada Sarajeva kao mjesta za ugodan život svih njegovih građana.

   

  U.O. Asocijacije arhitekata  u Bosni i Hercegovini”

  *Preuzeto sa stranice Općine Centar 

  Podijeli

  Iz arhive