100 godina Bauhausa – Zbornik radova
 • 2020-04-18
  • Elša Turkušić - Jurić
  • Novosti

  Prošlo je skoro četiri mjeseca otkako je u prostorima AABiH održan simpozij „Uticaj Bauhausa na savremenu arhitekturu i kulturu Bosne i Hercegovine” u organizaciji NK Icomos u BiH. U tom periodu pripremljen je zbornik radova nastalih na simpoziju.

  Obzirom da se danas obilježava Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina sa ovogodišnjom temom “Shared Cultures, Shared Heritage, Shared Responsibility”/“Zajedničke kulture, zajedničko naslijeđe, zajednička odgovornost“ prikladna je prilika objaviti ovaj zbornik radova i na taj način održati online promociju kako je to već postalo uobičajeno imajući u vidu trenutnu situaciju.

  Teme koje su obrađene u zborniku upravo odgovaraju ideji #SharedCultures
  i #SharedHeritage, jer ukazuju kako naša kultura, time i arhitektonska, u svojim specifičnim segmentima dijeli jednu univerzalnu i emancipatorsku ideju sa svim ostalim društvima koji njeguju naslijeđe škole Bauhaus. Ali istovremeno i propituje našu odgovornost prema njemu. #SharedResponsability.

  U prilogu je skraćena verzija zbornika. Uskoro se nadamo punoj.

  Podijeli

  Iz arhive