10. Godišnja konferencija o arhitekturi i urbanizmu 2021
 • 2021-04-27
 • Pozivamo Vas da učestvujete na 10. GODIŠNJOJ KONFERENCIJI O ARHITEKTURI I URBANIZAM 2021, koju će ove godine 10. novembra 2021. ponovo organizovati Fakultet za Arhitekturu Tehnološkog univerziteta u Brnu, Češka. Međunarodna konferencija bit će organizirana za doktorante radi razmjene iskustva i znanja između istraživačkih instituta i mladih istraživača tokom sastanka. Studenti će predstaviti rezultate na koje su se njihova istraživanja fokusirala u okviru tematskog opsega konferencije. Ovogodišnja 10. godišnja konferencija nastavak je prethodnih konferencija održanih u Pragu 2011., 2014. i 2017. godine Bratislava u 2012. i 2015. i u Brnu u 2013., 2016., 2019. i 2020. godini. Prethodni glavni govornici su bili: 2019. – profesor Timothy Brown sa Univerziteta Clemson (bivši prodekan IIT Chicago). 2020. – Profesor Christopher De Sousa sa Univerziteta Ryerson, Kanada. Glavni govornik za 2021. godinu će biti najavljen uskoro.

  Pozivamo Vas da predstavite usmenu prezentaciju 15–20 slajdova na engleskom jeziku, orginalni tekst vašeg rada od 4–5 stranica i na engleskom jeziku (nakon prihvatanja i recenzija, rad će biti objavljen u Book of Proceedings i indeksiran u Google Scholar-u, kao i poslat će se Clarivate-u na pregled). Potrebno je pripremiti i poster za konferenciju (B1, portretno orijentisan) koji će predstaviti suštinu teme vašeg istraživanja na pratećoj izložbi u online galeriji. Puni tekst Vašeg neobjavljenog rada se pregleda, nakon što Vaš sažetak preporuči naučni odbor.

  Važni datumi:
  Najava poziva za apstrakte: 23. aprila 2021
  Rok za registraciju i sažetak: 31. maj 2021
  Potvrda prihvatanja sažetka: 21. juna 2021
  Rok za e-slanje sveukupnog teksta + recenzija + poster: 12. septembar 2021

  Rok za slanje bilo kakvih izmjena, ispravki teksta i ilustracija je do 3. oktobra 2021. godine – predajući sve priloge elektroničkim putem na: phd2021@fa.vut.cz.
  Za više informacija posjetite link. 

  Podijeli

  Iz arhive