Arhitekst

Kontrola leta – Osvrt na konkurs za izradu idejnog rješenja „Aerodroma” Bihać

 • Autor: Dario Kristić
 • 28 / 11 / 2017

Autor: Dario Kristić Onaj pogled u beskonačnost, pogled kroz zidove, planine, ljude... Lako ga je dobiti nakon ...

2u1: Maroje Mrduljaš

 • Autor: Dario Kristić
 • 22 / 11 / 2017

Autor: Dario KristićRazgovarala: Katarina Bošnjak Reportaža sa izložbe "Sunčana strana modernizma" i razgovor sa ...

BabaCAD

 • Autor: Dario Kristić
 • 21 / 11 / 2017

Autor: Dario Kristić Kad čovjek zađe u neke godine, 6 mjeseci prođu dok si dlanom o dlan. Šta hoću reći? O ...

#BiH BAŠTINA: Sarajevske katoličke crkve

 • Autor: Boris Trapara
 • 15 / 11 / 2017

Autor: Boris TraparaAsocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini će u narednom periodu objaviti seriju kratkih članaka ...

#BiH BAŠTINA: Sarajevske džamije

 • Autor: Boris Trapara
 • 07 / 11 / 2017

Autor: Boris Trapara Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini će u narednom periodu objaviti seriju kratkih člana ...

Defragmentirati Rossija

 • Autorica: Ena Kukić
 • 01 / 11 / 2017

Autorica: Ena Kukić Godina je 1971. u Jugoslaviji. Dok se sa radio aparata čuje o zlatnoj medalji Mate Parlova i prvo ...

#BiH BAŠTINA: Sarajevske sinagoge

 • Autor: Boris Trapara
 • 25 / 10 / 2017

Autor: Boris TraparaAsocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini će u narednom periodu objaviti seriju kratkih članaka ...

Skulptura u javnom prostoru Sarajeva

 • Autorica: Katarina Bošnjak
 • 16 / 10 / 2017

Šta je javni prostor i koji su njegovi slojevi? Da li postoje različiti nivoi 'javnosti', u zavisnosti od njegove dost ...

Pariz i „post – kapitalističke“ Olimpijske igre 2024

 • Autor: Emir Junuzović
 • 09 / 10 / 2017

Autor: Emir JunuzovićPariz, grad koji je zajedno sa Londonom izmislio pojam i organizaciju mega događaja glavni je kon ...